Kennisgeving over de verwerking van persoonsgegevens

Deze informatieverklaring ("Verklaring") is bedoeld om u te informeren over de manier waarop BUNGALOW NET persoonsgegevens de die u aan ons verstrekt verzamelt en verwerkt. Dit is inclusief alle gegevens die u ons verstrekt wanneer u zich bijvoorbeeld abonneert op onze nieuwsbrief of onze website bezoekt.

Deze Verklaring is van toepassing voor al onze onlineactiviteiten; in het bijzonder de https://boekingen.landgoedbergvliet.nl/ website en zijn subdomeinen of gelieerde sites (die we hierna gezamenlijk de "Site" zullen noemen), evenals alle mediaprofielen/pagina's die verband houden met dit merk, inclusief maar niet beperkt tot Facebook en Instagram.

Het platform is niet bedoeld voor kinderen onder de 18 jaar. Wij verzamelen niet bewust gegevens van minderjarigen en dit is ook zeker niet onze intentie. Daartoe nemen wij zoals hieronder gedefinieerd, alle redelijke maatregelen om te verifiëren dat de persoon die de gegevens aan ons verstrekt geen kind is - de aansprakelijkheid voor alle informatie die aan ons wordt verstrekt ter omzeiling van deze bepalingen ligt volledig bij de persoon die de gegevens aan ons verstrekt; of de voogd in het geval van minderjarigen.

Volgens de wet zijn wij een verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot u. In die hoedanigheid hebben we ook een aantal verplichtingen, waaronder u informeren over welke gegevens we verwerken, hoe we dat doen, welke rechten u heeft en hoe u die rechten kunt uitoefenen.


Type platform Link
Website https://boekingen.landgoedbergvliet.nl/
Facebook https://www.facebook.com/landgoedbergvliet/
Instagram https://www.instagram.com/landgoedbergvliet/


1. Wie zijn wij?

Hieronder vind je onze gegevens:

Naam: Bungalow.Net Holidays BV
Hoofdkantoor: Antwerpsesteenweg 51 1, 2350 Vosselaar, Belgium
Handelsregisternummer: BE0779.678.476
Unieke identificatiecode: 0779.678.476
E-mail: dpo@bungalow.net

2. Wie ben jij?

Volgens de wet bent u, de natuurlijke persoon die onze diensten ontvangt, de vertegenwoordiger of contactpersoon van een bedrijf of de persoon die een relatie van welke aard dan ook heeft met ons bedrijf, een "betrokkene", d.w.z. een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Om volledig transparant te zijn over de verwerking van gegevens en om u in staat te stellen uw rechten op elk moment gemakkelijk uit te oefenen, hebben we maatregelen geïmplementeerd om de communicatie tussen ons, de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, en u, de betrokkene, te vergemakkelijken.

3. Koppeling naar derden

Deze verklaring is niet van toepassing op andere apps en websites van derden die u kunt bereiken via links op onze website (inclusief wanneer u bijvoorbeeld naar onze social media community pagina’s gaat, zoals Facebook of Instagram). Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor links van onze commerciële partners, inclusief links op hun social media-profielen. Wanneer u op deze links klikt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze sites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun verwerkings-, privacy- en beveiligingsbeleid. Wanneer u onze site verlaat, raden we u aan het privacy beleid/de informatieve kennisgeving en de gebruiksvoorwaarden van elke site en/of applicatie te lezen voordat je persoonlijke gegevens aan hen verstrekt.

4. De gegevens die we van u verzamelen

Persoonsgegevens of persoonlijke informatie omvat alle informatie die een persoon helpt identificeren. Hieronder vallen geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (geanonimiseerde gegevens).

Afhankelijk van de producten, diensten of functionaliteiten die wij hebben ontwikkeld waarvan u gebruik wilt maken, kan het nodig zijn dat wij bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan of overdragen:


Categorie Inbegrepen data
Identificatiegegevens voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, bedrijfsregistratienummer, unieke identificatiecode, gebruikersnaam of soortgelijke identificatiecode, functie, geboortedatum, geslacht, taal waarin u met ons wilt communiceren, land, enz.
Datum contact factuuradres, afleveradres, e-mailadres, telefoonnummer
Financiële gegevens betalings- of kaart-/bankrekeninginformatie, aankoopinformatie
Handelsdata gegevens over betalingen aan en van u en andere gegevens over producten en diensten die u bij ons heeft gekocht
Technische gegevens uw Internet Protocol (IP)-adres, inloggegevens, browsertype en -versie, locatie- en tijdzone-instellingen, browserplug-ins en -versies, besturingssysteem, besturingsplatform en andere technologieën op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze site
Profiel data gebruikersnaam, wachtwoord, door u geplaatste bestellingen, uw interesses en voorkeuren, verstrekte feedback, reacties op enquêtes
Data van gebruik Informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt

Wij verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor verscheidene doeleinden. Verzamelde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens in de zin van de wet, aangezien deze informatie uw identiteit niet direct of indirect onthult. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke functionaliteit van de site. Als we de geaggregeerde gegevens echter toch zodanig combineren of correleren met uw persoonsgegevens dat we u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de resulterende gecombineerde gegevens als persoonsgegevens en worden deze dan ook dienovereenkomstig behandeld.

We verzamelen géén Speciale Categorieën Persoonsgegevens van u (dit omvat gegevens over uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens om u uniek te identificeren, gezondheidsgegevens of gegevens over uw seksleven of seksuele geaardheid). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

5. Als u ons de gegevens niet verstrekt

Wanneer we u vragen om uw persoonlijke gegevens in te vullen om u toegang te geven tot bepaalde functies of diensten van de site, zullen we sommige velden als verplicht markeren, omdat dit informatie is die we nodig hebben om u het product/de dienst te kunnen leveren of om u toegang te geven tot een functie.

Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest ons deze informatie niet te verstrekken, u mogelijk uw gebruikersregistratie niet kunt voltooien of niet kunt profiteren van bepaalde services of functies. In een dergelijk geval kan het zijn dat we uw toegang tot een product of dienst die u van ons wilt, moeten beperken. Echter zullen wij u op dat moment op de hoogte stellen.

Als u bijvoorbeeld bepaald materiaal op ons platform wilt downloaden, vragen we u om uw e-mailadres. Als u ons geen geldig e-mailadres geeft, kunnen we u het aangegeven materiaal niet vertrekken.

Als u ons een verzoek stuurt via het contactadres of -formulier op het Platform of op een andere aangegeven manier waarbij wij niet in staat zijn om uw identiteit te verifiëren, behouden we ons het recht voor om niet op dat verzoek te reageren.

6. Hoe verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens zijn over het algemeen afkomstig van u via directe interactie, maar er zijn situaties waarin we gegevens indirect (zoals van derden, andere personen, enz.) of met behulp van technologie verkrijgen.
We gebruiken dus verschillende methoden om gegevens over en van u te verzamelen, zoals:

a. Directe interactie

U kunt ons rechtstreeks gegevens over uzelf verstrekken (zoals identificatiegegevens, contactgegevens en financiële gegevens) door de velden op de website, zoals e-mail of telefoon in te vullen. Dit omvat de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt wanneer:

 • u een van onze goederen of diensten wilt kopen of gebruik ervan wilt maken;
 • u een account bij ons aanmaakt op onze website;
 • u promotie- en marketingmateriaal aanvraagt;
 • u meedoet aan een wedstrijd of promotie, een vragenlijst invult, enz;
 • u feedback geeft enz.

b. Geautomatiseerde technologieën of interacties

Wanneer u onze site gebruikt, kunnen we automatisch het volgende verzamelen: Technische gegevens over de apparatuur die u gebruikt of uw zoekgewoonten en patronen. We verzamelen deze informatie door middel van cookies, serverlogs en andere soortgelijke technologieën. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie

c. Derden of openbaar beschikbare informatie

We kunnen van verschillende derde partijen (of openbare bronnen) persoonlijke gegevens over u ontvangen, zoals:

 • Technische gegevens van de volgende derde partijen:
 • Analytics-providers (zoals Google Analytics);
 • Advertentienetwerken (zoals Optimonk in de EU, Facebook Ads en Google Ads);
 • Aanbieders van zoekinformatie (zoals Google Search Console);
 • Informatieverstrekkers over jouw interactie met het Platform (zoals Hotjar, dat zich in de EU bevindt).

We ontvangen bijvoorbeeld persoonlijke gegevens over u wanneer:

 • u abonneert op de nieuwsbrief;
 • u ons een privébericht via sociale media stuurt;
 • u ons een e-mail stuurt;
 • u een reactie op sociale media achterlaat;
 • u ons in berichten/foto's op sociale netwerken tagt;
 • u onze inhoud verspreid enz.

7. Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

In het algemeen gebruiken we de directe of indirecte informatie die we over u ontvangen voor de volgende doeleinden:

 • voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen u en ons;
 • om uw vragen en verzoeken te beantwoorden;
 • voor marketingdoeleinden (alleen met uw voorafgaande toestemming);
 • om de diensten en producten die we aanbieden te leveren en te verbeteren;
 • om technische problemen te diagnosticeren en op te lossen;
 • om te verdedigen tegen cyberaanvallen;
 • om accounts te maken en onderhouden;
 • om te voldoen aan de wetgeving;
 • om een claim of recht in een rechtszaak;
 • om uw identiteit te verifiëren (bijvoorbeeld wanneer u terugkeert naar een site nadat u al eens bent ingelogd);
 • om uw ervaring op onze site te personaliseren;
 • om het ontwerp en de stijl van de site te verbeteren;
 • om u te informeren over producten, diensten of promotionele aanbiedingen die interessant voor u kunnen zijn als u ervoor hebt gekozen dit soort communicatie te ontvangen;
 • om u geautomatiseerde berichten te sturen over uw abonnement of accountregistratie als u bijvoorbeeld op een wachtwoord reset link heeft geklikt;
 • om een te reageren op een reactie die u ons heeft toegestuurd via de blog, website enz;
 • om u in staat te stellen inhoud op de site te delen met anderen via sociale media (Facebook of Instagram) of e-mail;
 • om wedstrijden te beheren en u te informeren als u hebt deelgenomen aan een promotie;
 • om klantbeoordelingen te verzamelen;
 • om elk verzoek/klacht of suggestie die u ons stuurt te behandelen;
 • om u indien nodig pushmeldingen te sturen via ons Platform;
 • om enquêtes die de diensten die wij aanbieden te verbeteren.

In het kort gebruiken we de directe of indirecte gegevens die u aan ons verstrekt om:

 • een contract met u aan te gaan of uit te voeren;
 • onze legitieme belangen (of die van een derde partij) te behartigen wanneer dit in uw belang is en uw fundamentele rechten en vrijheden niet worden aangetast;
 • te voldoen aan een wettelijke of statutaire verplichting.

In het algemeen gaan wij uit van toestemming bij het verwerken van persoonlijke gegevens, maar wanneer we dat niet doen, zullen we er uitdrukkelijk om vragen.

8. Toegang van derden tot uw persoonlijke gegevens

In sommige gevallen hebben ook andere derden toegang tot persoonlijke gegevens, zoals:

 • Facebook;
 • Instagram;
 • LinkedIn;
 • Online chatplatforms enz.

9. Internationale overboekingen

Op dit moment geven we uw persoonlijke gegevens niet door aan andere bedrijven, organisaties en personen in andere landen of aan internationale organisaties.

Als we uw gegevens moeten overdragen naar een van de bovenstaande bestemmingen, stellen wij u hier vooraf van op de hoogte.

Persoonsgegevens mogen alleen naar een ander land worden doorgegeven als het land waarnaar de gegevens worden doorgegeven een passend privacybeleid waarborgt.

De overdracht van gegevens naar een land waarvan de wetgeving niet voorzien is van een privacybeleid dat ten minste gelijk is aan het niveau dat wordt geboden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is alleen mogelijk als er voldoende garantie is met betrekking tot de bescherming van de fundamentele rechten van de betrokkenen. Deze garanties worden door ons vastgelegd in contracten met de aanbieders/dienstverleners aan wie uw persoonsgegevens worden doorgegeven.

Sommige van onze dienstverleners kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, zodat hun verwerking van uw persoonlijke gegevens een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengt.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens buiten de EER overdragen, zullen we ervoor zorgen dat een vergelijkbaar beschermingsniveau wordt toegepast met een van de volgende voorwaarden:

 • Wij geven uw persoonlijke gegevens door aan landen waarvan de Europese Commissie heeft aangetoond dat ze een adequaat niveau van beveiliging van persoonsgegevens bieden.
 • Wanneer we bepaalde serviceproviders gebruiken, stellen wij bepaalde modelcontracten samen die zijn verstrekt en goedgekeurd door de Europese Commissie en die dezelfde bescherming bieden voor persoonsgegevens als in Europa.
 • Wanneer we Amerikaanse providers gebruiken, kunnen we de gegevens overdragen als zij vergelijkbare beschermingsvoorwaarden bieden voor gegevens die worden gedeeld tussen de EU en de VS.

10. Beveiliging van gegevens

We begrijpen hoe belangrijk de beveiliging van persoonlijke gegevens is en we nemen de nodige maatregelen om onze klanten en anderen van wie we gegevens verwerken te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, evenals tegen ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van de gegevens die we verwerken in onze dagelijkse activiteiten.

We hebben de volgende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor persoonlijke gegevens geïmplementeerd:

Specifiek beleid. We stellen onze interne praktijken en beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens vast (inclusief fysieke en elektronische beveiligingsmaatregelen) en evalueren deze voortdurend om onze systemen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of andere mogelijke bedreigingen van de veiligheid. Dit beleid wordt voortdurend herzien om ervoor te zorgen dat de systemen naar behoren functioneren en we voldoen aan de wettelijke vereisten.

Gegevensminimalisatie. We zorgen ervoor dat de persoonlijke gegevens die we verwerken beperkt blijven tot de gegevens die noodzakelijk, gepast en relevant zijn voor de doeleinden die in deze Verklaring worden genoemd.

Toegang tot gegevens beperken. We proberen de toegang tot de persoonlijke gegevens die we verwerken zo veel mogelijk te beperken tot het minimaal noodzakelijke: werknemers, medewerkers en andere personen die toegang tot deze gegevens nodig hebben om ze te verwerken. Onze partners en medewerkers zijn tevens onderworpen aan strenge geheimhoudingsverplichtingen (contractueel of wettelijk).

Specifieke technische maatregelen. We maken gebruik van technologieën om de veiligheid van onze klanten te garanderen, waarbij we er altijd naar streven om de meest optimale oplossingen voor gegevensbescherming te implementeren. We maken ook regelmatig back-ups van gegevens om deze te kunnen herstellen in het geval van een incident. Ook zijn er regelmatige controleprocedures met betrekking tot de beveiliging van de gebruikte apparatuur. Geen enkele website, geen enkele applicatie en geen enkele internetverbinding is echter volledig veilig en onbereikbaar.

De nauwkeurigheid van uw gegevens garanderen. Soms kunnen wij u vragen om de nauwkeurigheid of actualiteit van u gegevens te bevestigen, om ervoor te zorgen dat ze de waarheid weergeven.

Training van personeel. We trainen en testen onze medewerkers en medewerkers voortdurend op de wetgeving en best practices op het gebied van de verwerking van persoonlijke gegevens.

Anonimiseren van gegevens. Waar mogelijk proberen we de persoonlijke gegevens die we verwerken zo veel mogelijk te anonimiseren/pseudonimiseren, zodat de personen op wie deze gegevens betrekking hebben niet langer geïdentificeerd kunnen worden.

Hoewel we er voortdurend naar streven om de veiligheid van de gegevens die u ons toevertrouwt te waarborgen, kunnen we echter ook te maken krijgen onvermijdelijke voorvallen en beveiligingsincidenten/-inbreuken. In deze gevallen volgen wij de procedure voor het rapporteren en melden van beveiligingsincidenten en nemen we alle nodige stappen om de situatie zo snel mogelijk te herstellen.

11. Gegevensopslag

Houd er rekening mee dat we op dit moment niet alle hieronder genoemde gegevenselementen zullen verwerken en opslaan, maar we werken voortdurend aan de ontwikkeling van het platform door nieuwe producten, voordelen en diensten te introduceren en hebben toekomstige implementaties overwogen om volledige transparantie te waarborgen.

Doel Meer informatie
Registreren als gebruiker We bewaren uw gegevens totdat u besluit geen gebruiker meer te willen zijn (uw account verwijderen).
Een bij ons afgesloten verkoop- of servicecontract We verwerken uw gegevens zo lang als nodig is om de aankoop van de producten of diensten die u koopt te beheren, inclusief eventuele retourzendingen, klachten, garanties of claims met betrekking tot de aankoop van uw product of dienst.
Klantenservice/Supportvragen en verzoeken We verwerken de gegevens zo lang als nodig is om aan het verzoek of de aanvraag te voldoen.
Marketing We verwerken de gegevens totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief/andere marketingmaterialen.
Verbetering van diensten We verwerken de gegevens eenmalig, alleen voor de duur van de betreffende actie (d.w.z. enquête, feedbackformulier, enz.).

Kortom, we bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld; inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapporteringsvereisten.

Bij het bepalen van de juiste opslagperiode voor uw persoonlijke gegevens houden we rekening met de waarde, aard en gevoeligheid van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en of we deze doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, de toepasselijke wettelijke vereisten en het potentiële risico op schade door ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens.

We zijn wettelijk voor belastingdoeleinden verplicht om basisinformatie over onze klanten, contractpartners en sponsors (waaronder contactgegevens, identiteit, financiële en handelsgegevens) voor een periode van 5 jaar nadat zij geen klant meer zijn te bewaren.

In bepaalde omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden, in welk geval we deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder u daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

Houd er rekening mee dat we in bepaalde uitdrukkelijk gereguleerde situaties gegevens bewaren gedurende de wettelijk vereiste periode.

12. Uw rechten

In bepaalde omstandigheden heeft u volgens de wet zekere rechten op uw persoonlijke gegevens. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres in sectie 1.

We hebben deze rechten hieronder in detail uiteengezet:

Recht om toestemming in te trekken - wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming en er geen andere basis voor verwerking is. Houd er rekening mee dat het intrekken van toestemming geen invloed heeft op de verwerking die tot dat moment heeft plaatsgevonden.

Het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van je gegevens - dit gebeurt via deze kennisgeving.

Recht op toegang tot gegevens - u heeft het recht om een kopie te ontvangen van de gegevens die wij over u verwerken. Tegen betaling kunnen extra kopieën worden verstrekt.

Het recht om onnauwkeurige of onvolledige gegevens aan te passen - u heeft het recht om ons te vragen de gegevens die wij over u verwerken te wijzigen/aan te vullen.

Recht op wissen ("recht om te worden vergeten") - met dit recht kunt u in bepaalde omstandigheden, wanneer we geen andere grondslag hebben voor de verwerking van uw gegevens, verzoeken dat we uw gegevens wissen en niet langer verwerken.

Het recht om de verwerking te beperken - wanneer wij uw gegevens verwerken om onze taken van algemeen of legitiem belang (of die van een derde partij) te vervullen en er iets aan uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking. U heeft ook het recht om ons te vragen om de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden te beperken.

Het recht om gegevens die wij van u hebben over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke - wanneer uw gegevens in een formaat zijn dat ons in staat stelt om deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke in een geautomatiseerd, gemakkelijk toegankelijk en (machine)leesbaar formaat.

Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking - wanneer we uw gegevens verwerken om een algemeen en legitieme belangen te behartigen of die van een derde partij na te streven.

Het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering

Het recht om gerechtigheid te zoeken

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, waarvan u de contactgegevens hieronder vindt: dpo@bungalow.net

Houd er rekening mee dat:

U toestemming voor directe marketing te allen tijde in kunt trekken door de afmeldinstructies in elke e-mail/SMS of ander elektronisch bericht te volgen.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door een schriftelijk, ondertekend en gedateerd verzoek te sturen naar het volgende e-mailadres: dpo@bungalow.net.

De bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Er zijn uitzonderingen, dus elk ontvangen verzoek zal worden onderzocht om te beslissen of het gerechtvaardigd is of niet. Waar uw verzoek gerechtvaardigd is, zullen we het u gemakkelijker maken om uw rechten uit te oefenen. Als het verzoek ongegrond is, zullen we het afwijzen en uw informeren over de redenen voor de afwijzing, over uw rechten om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit en over welke gerechtelijke stappen u kunt ondernemen.

Termijn. We proberen binnen 30 dagen op uw verzoek te reageren. De termijn kan echter worden verlengd afhankelijk van verschillende situaties, zoals de complexiteit van het verzoek, het grote aantal ontvangen verzoeken of het feit dat wij u niet binnen de termijn kunnen identificeren.

Wat wij van u nodig kunnen hebben. Om te kunnen reageren op uw verzoeken om uw rechten uit te oefenen, hebben we mogelijk aanvullende informatie van u nodig om uw identiteit te bevestigen. Als wij, ondanks onze inspanningen, niet in staat zijn om u te identificeren en u ons geen aanvullende informatie verstrekt om u te kunnen identificeren, zijn wij niet verplicht om aan uw verzoek te voldoen.

Vergoeding. U hoeft geen vergoeding te betalen voor het uitoefenen van uw recht op toegang tot gegevens (of enig ander recht). Het is echter mogelijk dat u vergoeding dient te betalen als uw verzoek ongegrond, buitensporig of herhaald is. In deze omstandigheden kunnen wij ook weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

13. Wijzigingen aan deze kennisgeving

Wij onthouden ons het recht deze verklaring bij te werken en zullen u via het platform of per e-mail op de hoogte stellen van de nieuwste versies. Alle updates en wijzigingen van deze Verklaring zijn onmiddellijk van kracht na kennisgeving en zullen worden geplaatst op onze site en/of worden kennisgegeven per e-mail. Ook als u geen kennisgeving ontvangt, raden wij u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen en te lezen om op de hoogte te blijven van de nieuwste versies.

Versie bijgewerkt op 3 juni 2024.